การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

ท่านผู้โดยสารที่ได้รับการเรียนเชิญจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในวัน และเวลาที่กำหนด ลุ้นรับบัตรโดยสารรางวัลจากสายการบินฯ สำหรับผู้โดยสารผู้โชคดีจำนวน 6 ท่าน (รายละเอียดตามกติกาและเงื่อนไขรายการข้อ 15-17)

 

รายละเอียดของรางวัล

จำนวน(รางวัล)

มูลค่ารางวัลละ(บาท)

บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ภูเก็ต 2 ที่นั่ง

6

26,160

 

 

ระยะเวลารายการ: 11 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ได้ระบุในอีเมลเชิญนี้ แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย GMT+7)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล: ประกาศทางเว็บไซต์ esurvey.bangkokair.com และจัดส่งอีเมล์แจ้งไปยังผู้โชคดี ตั้งแต่ 8 มกราคม 2568

 

หมายเหตุ:

* สายการบินบางกอกแอร์เวย์สดำเนินการส่งอีเมล์เรียนเชิญร่วมตอบแบบสำรวจครั้งนี้โดยส่งถึงอีเมล์แอดเดรสที่ระบุในรายละเอียดการสำรองที่นั่งของผู้โดยสาร เช่นนั้น ท่านอาจได้รับอีเมล์เรียนเชิญเช่นเดียวกันนี้มากกว่า 1 ฉบับ จึงขอความกรุณาท่านผู้โดยสารตอบแบบสำรวจเพียงครั้งเดียวต่อการเชิญ 

 

 

 

 

 

 


แบบสำรวจนี้มีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ
  บันทึกเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัว
การสำรวจนี้ได้ปกปิดการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวกับผู้ให้ข้อมูลโดยสิ้นเชิง
การบันทึกข้อมูลของแบบสอบถามนี้จะไม่เชื่องโยงการระบุผู้ให้ข้อมูล นอกจากบางคำถามในแบบสำรวจนี้จะขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว ในกรณีที่ท่านถูกร้องขอให้กรอกข้อมูลโดยผ่านระบบรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ระบบฐานข้อมูลได้แยกการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลการตอบแบบสอบถามกับการเชื้อเชิญจากกันเพื่อสนับสนุนความเป็นส่วนตัวในการให้ข้อมูล ทั้งนี้รายชื่อในรายการเชื้อเชิญจะระบุสถานะการร่วมตอบแบบสำรวจเท่านั้น และข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามจึงไม่สามารถที่จะระบุข้อมูลบุคคลใดๆ ของท่านได้